Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông

  • Điện thoại: 05013.544822 - 05013.546094
  • Email: vanphong.sodaknong@moet.edu.vn
  • Trụ sở: Đường Lương Thế Vinh, Phường Nghĩa Đức - Thị Xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông